Termeni și condiții

Protectia datelor personale

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, IQBYTE S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră și/sau un membru al familiei dumneavoastră, în vederea beneficierii de serviciile furnizate de operator.

IQBYTE S.R.L., în calitate de operator de date cu caracter personal notificat la ANSPDCP prelucrează și transferă în străinătate, prin mijloace mixte, datele cu caracter personal furnizate de dvs. și/sau de membri familiei dvs., în mod liber și informat, în scopuri de reclamă, marketing și publicitate/ organizarea de tabere, de activități educațional-recreative extrașcolare, de cursuri de limba germana/administrarea site-ului operatorului si newsletter.

Este necesar să ne furnizaţi datele dumneavoastră, întrucât acestea sunt indispensabile prelucrării. În cazul în care nu sunteți de acord cu prelucrarea, consecința este aceea că nu veți putea beneficia de serviciile operatorului.

Pentru promovarea serviciilor operatorului acesta prelucrează doar email-ul, numele si prenumele, telefonul, adresa de email si de corespondenta.

Informaţiile prelucrate sunt destinate utilizării de către operator şi pot fi dezvăluite partenerilor contractuali ai operatorului,  unităților de transport și cazare, agențiilor de turism, organizatorilor de concursuri și tabere și autorităților publice centrale/locale, potrivit legii. Datele pot fi transferate în străinătate, în Germania și/sau Austria.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces la date, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziție şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveți dreptul să vă opuneți, în mod gratuit și fără nicio justificare, în orice moment, prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing. Pentru exercitarea drepturilor legale specifice, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, pe adresa operatorului sau la adresa de e-mail [email protected] De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei și/sau autorității naționale de supraveghere (www.dataprotection.ro).